`FREE BOOK ⇫ Akıntıya Karşı... Behice Boran ↬ PDF eBook or Kindle ePUB free

`FREE BOOK ⇱ Akıntıya Karşı... Behice Boran ☟ Bu kitap, SineG z Film At lyesi nin Ak nt ya Kar Behice Boran Tek Ba na Bir Koro film ve Sineg z Film At lyesi nin di er al malar n n fragmanlar yer almaktad r T rkiye nin isminili y llarda T rk Bar severler Cemiyeti ile duydu u Boran n, ba ar l ve nc bir akademisyen, m cadeleci bir bar sever, sosyalist bir milletvekili, T rkiye i Partisi Genel Ba kan ve bir s ra neferi olarak portresini izen SineG z, belgeselde T rkiye nin bu ilk kad n parti ba kan n n g ndelik hayat n da ayd nlat yor T rkiye sosyalist hareketinin nemli isimlerinin yan s ra, Boran n yolda lar , dostlar , rencileri ve konunun uzmanlar ile yap lanr portaj, Boran n m cadelesini anlama ve anlamland rma abas n n tesinde, tek ba na bir koro olmay ba arm bir m cadele insan n n an s kar s nda bir sayg duru u olarak da anlam kazan yor S d ka Su, Fatma Ba aran, M beccel K ray, Meliha Boratav, Nihat Sarg n, Sadun Aren, Tar k ziya Ekinci, Alp Selek, Yal n Cerit, Osman Sakals z, Metin ulhao lu, Nurten Ar can, Ersin Salman, Bekir Yenig n, Mihri Belli, Sevim Belli, Nabi Ya c , G khan At lgan, Ayd n Engin r portajlar belgeselde yer alan isimlerden bir k sm Ak nt ya Kar Behice Boran belgeselin ekimi s ras nda yap lan g r melerin kapsaml bir d k m n sunuyor