@READ DOWNLOAD º Her Çikolata Yenmez Ve Başka Tatsız Öyküler ¸ eBook or E-pub free

@READ DOWNLOAD ⚦ Her Çikolata Yenmez Ve Başka Tatsız Öyküler á Dolunayda su artar m l ler konu ur mu Van Gogh un tablolar neden sar yd Su lular neden kuyruklu yalan s yler CSI Konya, nas l al yor Polisiye yazar n n Ceset iftli i ABD cezaevindeki T rk mahk mun masaj cinayeti Cehennemden gelen mektup Kay p ocuklar, nereye gider A k, insana neler yapt r r Ka lamayan cezaevi nden nas l ka l r D nyaca nl su bilim uzman Prof Dr Sevil Atasoy, t m yle ger ek olaylar n izini s rerek, su lular n rpertici d nyas ndaki gezintisini s rd r yorHer ikolata Yenmez, yazar n usta ve k vrak kaleminin, su lular n ya am ndaki rastlant lar ve ac s rprizleri bilimin kesinli iyle bulu turdu u, heyecanla okunan bir kitapUnutmay n, kusursuz su yoktur ve i ini iyi bilen dedektifler i in s r diye bir ey s z konusu de ildir