!READ KINDLE ♻ In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799) ♶ PDF or E-pub free

!READ KINDLE ☰ In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799) ♼ De VOC beheerste bijna twee eeuwen lang de handel tussen West Europa en Azi Gedurende die periode heeft een miljoen mensen op een of andere manier de Compagnie gediend Wie aanmonsterde op en schip van de VOC wist dat hij een zwaar maar avontuurlijk leven tegemoet ging Scheurbuik, vechtpartijen en harde tuchtmaatregelen hoorden bij het leven van alledag, maar daar stonden wonderlijke ontmoetingen en bijzondere carri remogelijkheden tegenover In dienst van de Compagnie laat de Compagniesdienaren zelf aan het woord van scheepsjongen tot schipper, van klerk tot gouverneur generaal Uit hun nagelaten reisverslagen, brieven en memoires kozen Vibeke Roeper en Roelof van Gelder honderd persoonlijke verhalen Niet alleen de beproevingen op de lange reis naar Indi en het moeizame leven in het onbekende Azie komen aan bod, maar ook de verbazing over de exotische flora en fauna, en het aledaagse vermaak van matrozen en soldaten aan boord In dienst van de Compagnie bevat naast de beroemde verhalen van Bontekoe en Jan Pietersz Coen veel fragmenten uit vergeten reisverslagen en nooit eerder gepubliceerde handschriften very good book