[ FREE BOOK ] ♶ Nasıl Sömürüldük ☾ MOBI eBook or Kindle ePUB free

[ FREE BOOK ] ♱ Nasıl Sömürüldük ⚉ G r yoruz ki Amerika g d m ndeki bat , karlar na alet etmek i inde kurdu u Birle mi Milletler rg t vas tas yla makro planda nc D nya, mikro planda da slam D nyas zerinde her t rl tasarrufta bulunuyor bu lkeleri diledi i gibi s m r p gidiyor Hem de M sl manlar de kendi emellerine alet ederek Kald ki, be milyarl k d nya n fusu i inde s m renler bir milyar, s m r lenler ise d rt milyar n fusa sahipler Peki nas l oluyor de bir milyar, d rt milyar n kan n s l k gibi emiyor