( Download Book ) ♭ Wenus bez futra ♨ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Bardzo wartko i lekko napisana ksi ka o wiecie tancerek Otwiera oczy, odczarowuje, jest pewnego rodzaju reporta em z placu boju Polecam wszystkim a autorce dzi kuj i gratuluj odwagi. ( Download Book ) ♾ Wenus bez futra ☩ Bezkompromisowy, pe en dystansu i do b lu szczery opis barwnego wiata klub w go goWiedziona ciekawo ci zwyczajna dziewczyna zanurza si w fascynuj cej, chwilami miesznej, chwilami strasznej rzeczywisto ci, gdzie niepodzielnie rz dz pieni dz, seks i k amstwa Wenus bez futra to pozbawiona moralizatorstwa obserwacja ycia, kt re t tni za drzwiami nocnych klub w S odko gorzka podr przez wiat m skich pragnie Wybuchowa mieszanka obalanych stereotyp w, brudnej prawdy, pikantnej iluzji i czystej, lekko absurdalnej komedii Zbi r prawdziwych, czasem obscenicznych historii, pouczaj cych do wiadcze i trze wych wniosk w, kt re z pewno ci zadowol wszystkich zainteresowanych odpowiedziami na pytania Dlaczego to robisz , Czemu tak drogo i Czy mo na co wi cej A tak e wszystkich, kt rzy chcieliby si dowiedzie , jak wygl da kraina zakazanych fantazji